W naszym sklepie  masz prawo do zwrotu zakupionych ,  nieużywanych i nieuszkodzonych produktów w terminie 21 dni od dnia zakupu.

Masz także możliwość wymiany produktu na inny aktualnie dostępy  w naszym sklepie. Przy czym  nie ponosisz kosztów wysyłki nowego towaru . Jeśli wymieniasz na towar o inne cenie niż zakupiony różnica będzie zwrócona przez nasz sklep (w przypadku wyboru produktu o niższej wartości )  lub dostaniesz maila z różnicą do dopłaty (w przypadku wyboru towaru o wyższej wartości) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Klient będący Konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Formularze odstąpienia od umowy , zwrotu i wymiany znajdziesz poniżej. Każdorazowo wymagamy wypełnienia takiego formularza i odesłania go na adres mailowy biuro@ogrzewanieplus.pl.pl lub adres firmy G7PRO ul.Galicyjska 3D/4, 31-586 Kraków:

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY -kliknij i pobierz

FORMULARZ REKLAMACJI -kliknij i pobierz

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY -kliknij i pobierz